Servizos básicos

COBERTURA COMPLETA EN ÁREA FÍSICA, FUNCIONAL E PSICOSOCIAL

01. ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL
02. XERONTOXIMNASIA
03. PSICOMOTRICIDADE
04. TERAPIAS COGNITIVAS.
05. ACTIVIDADES LÚDICAS, CREATIVAS E MUSICAIS
06. TERAPIAS SOCIALIZADORAS E INTERXERACIONAIS
07. ESPAZO DE NOVAS TECNOLOXÍAS
08. ACTIVIDADES EN ESPAZO DE NATUREZA EXTERIOR
09. SAÍDAS EXTERIORES CULTURAIS

COIDADOS DA SAÚDE

01. AXUDA NAS ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA
02. EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE
03. XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
04. CONTROL DE PESO, TA, DIABETES…
05. MANUTENCIÓN