Servizos básicos

COBERTURA COMPLETA EN ÁREA FÍSICA, FUNCIONAL E PSICOSOCIAL

01. ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL
02. XERONTOXIMNASIA
03. PSICOMOTRICIDADE
04. TERAPIAS COGNITIVAS.
05. ACTIVIDADES LÚDICAS, CREATIVAS E MUSICAIS
06. TERAPIAS SOCIALIZADORAS E INTERXERACIONAIS
07. ESPAZO DE NOVAS TECNOLOXÍAS
08. ACTIVIDADES EN ESPAZO DE NATUREZA EXTERIOR
09. SAÍDAS EXTERIORES CULTURAIS

COIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA

01. AXUDA NAS ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA
02. EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE
03. XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
04. CONTROL DE PESO, TA, DIABETES…
05. MANUTENCIÓN