Servizos complementarios

O noso Centro persigue dar un servizo integral durante toda a estancia ós nosos maiores. Para elo ofrecemos tódolos servizos necesarios gracias ós cuales os nosos maiores poden mellorar ou manter o seu nivel de autonomía.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

01. PEDICURA.
02. PERRUQUERÍA.
03. TRANSPORTE ADAPTADO.